Hạt điều Bình Phước Andy's farm

Andy Farm

Chúng mình là những nông dân ở trang trại Andy Farm. Kết nối những thông tin về hạt điều với chúng mình tại website hatdieu.info